siamchai
CALL US : 099-2451542

เต็นท์โครงสร้างพิเศษ

UNIQUE STRUCTURE TENT

เต็นท์โครงสร้างพิเศษ
UNIQUE STRUCTURE TENT

เต็นท์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบเต็นท์ที่โดดเด่น ลักษณะสวยงามและทันสมัย มีหลายหลายขนาด โดยโครงสร้างหลักจะเป็นโครงอลูมิเนียม

ประเภทเต็นท์

เต็นท์ทรงจั่ว, เต็นท์ทรงหกเหลี่ยม,เต็นท์พลับพลาหรือทรงเซนจูรี่, เต็นท์พับโครงอลูมิเนียม

การใช้งาน

เต็นท์ผ้าใบโดม เหมาะกับงานบุญ, งานบวช, งานแต่ง, งานขึ้นบ้านใหม่, งานเลี้ยง, งานราชการ, งานนิทรรศการ, งานออกร้านขายของ-ออกบูธ, รวมถึงงานพิธีการต่างๆ งานอบรมและงานสัมมนา

© SIAMCHAITENT 2019. All Rights Reserved.